NetWork x Open House

Sevgililer Günü için sanat ve modayı mağazalarımızda buluşturuyoruz. 9-14 Şubat’ta, Bağdat Caddesi, İstinye Park, Akasya ve Zorlu Center mağazalarımızda, Open House çatısı altındaki 10 sanatçının aşkı yorumladıkları eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Taşkın Esin

Taşkın Esin’in, 3D animasyon ve video mapping disiplinlerini kullanarak Sevgililer Günü için yeniden yorumladığı çalışmasını 9-14 Şubat tarihleri arasında İstinye Park mağazamızda keşfetmeye davetlisiniz.

Resmin yanı sıra, dijital sanat, 3 boyutlu animasyon ve video mapping gibi farklı disiplinlerde çalışıp materyal seçimi konusunda kendini sınırlamayan Esin, eserlerinde bir bütünü oluşturan birimler, ölçülebilir süreçler ve mekanik çözümlere odaklanır. Var olan mekanlarda yeni anlamlar tanımlayarak sıradan olanın ardındaki süreçleri vurgular. Aşk’ı yeniden yorumlarken izleyiciyi görünenin ötesindekini sorgulamaya davet eder.

Serra Duran

Serra Duran’ın bireyin renkler üzerinden iletişimini sorgulayan ‘LE POINT ROUGE’ isimli eserinin Sali Ferad ve Zeynep Arolat tarafından artırılmış gerçeklik ile yeniden yorumunu 14 Şubat’a kadar Zorlu Center’daki mağazamızda VR deneyimi ile keşfetmeye davetlisiniz.

Disiplinler arası çalışan Serra Duran’ın fotoğraf serisi olarak yola çıktığı “LE POINT ROUGE”, bireyin renkler üzerindeki iletişimini sorgular.

Her birey özelinde bir renk barındırmakla beraber, bu renk etkileşime geçilenin filtresinde yeniden tanım bulur. Renkler, görme duyusundan sıyrılıp tinsel ve duygusal düzlemde genel geçer algısından bağımsız olarak işlenir. “Ve” bağlacının birleştirici etkisiyle, birlikte birden fazla renge aidiyet hissetmek söz konusu olabilir.

Mimar Zeynep Arolat ve dijital sanatçı Sali Ferad ile bir araya gelen “LE POINT ROUGE”, enstelasyonu dijital boyuta taşıyarak bireyin renk algısını sorgulamayı amaçlar. Çıplak gözle gördüğü enstelasyonu yeniden deneyimleyen birey, bu yeni dünya içerisinde farklılaşan renkler ve onların uyandırdığı hislerle baş başa kalır.

Laris Kilimci

Laris Kilimci’nin aşkın kaotik yapısını ele alan Akasya mağazamızda gerçekleştirdiği canlı ilüstrasyon performansının eserini 10-14 Şubat tarihleri arasında yine mağazamızda keşfedebilirsiniz.

A. Elçin Arpaçay

A. Elçin Arpaçay’ın aşkı varoluş felsefesiyle ilişkilendirerek, aşkın dinamizmi gereği alınan riski sembolleştirdiği eserini Bağdat Caddesi mağazamızda 14 Şubat’a kadar keşfedebilirsiniz.

Aşka doğru attığımız tek bir adım bile hayatımızda sonsuz ihtimal doğurur. Sanatçının bu projedeki amacı, aşkın dinamizminde yer alan bu riski sembolleştirmektir. Bu bağlamda aşkı, varoluş felsefesiyle ilişkilendirerek yargısız ve mutlak anlamda özgür olarak ele alır. Jean Paul Sartre’in de dediği gibi, “Birisini sevmeye kalkışmak, önemli bir işe girişmek gibidir. Enerji, kendini veriş, körlük ister. Başlangıçta uçurumdan atlamayı gerektiren bir an vardır. Düşünmeye kalkarsanız, atlayamazsınız.”

Laris Kilimci, Melih Çebi, Tuğba Hacısüleymanoğlu, Kerem Durukan ve Gül Kozacıoğlu tarafından, aşka dair yarattıkları özel mottolarla tasarlanan kartpostallar da hediyelerinize sanatsal bir dokunuş eklemek için Bağdat Caddesi mağazamızda sizi bekliyor.

Be first to comment